Oldal kiválasztása

WelloSyst

Új társadalmi innovációs programot indítottunk!
A WelloSyst program az emberek jól-létét kívánja elősegíteni.
Fókuszban a települési jóllét fejlesztése és az esélyegyenlőség elősegítése, széleskörű együttműködésekkel és a településeken élők bevonásával.
A társadalmi problémákra célzott válaszokat tudunk adni a fejlesztési modell alkalmazásával és a helyi szereplők közreműködésével.
Kapcsolat:
Farnady Judit, programkoordinátor
+3630/270-4521

WellOSystA „WelloSyst” társadalmi innovációs program az emberek jól-létét kívánja elősegíteni, az egyes településeken megfogalmazódó igények mentén.

Egy széles körben elterjedt megfogalmazás szerint a „társadalmi problémáknak társadalmi akeletkezése, társadalmi a következménye, társadalmi a definíciója és társadalmi a kezelésénekmódja is.” (P.B. Horton és G.R. Leslie nyomán) Ennek alapján kiemelt fókusz a programban atelepülési jóllét fejlesztése és az esélyegyenlőség elősegítése, szektorközi/ágazatköziegyüttműködésekkel és az érintettek bevonásával. Különösen fontosnak tartjuk atelepülések komplexen értelmezett teljesítményét, amelyet az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai és az IMD (Institute for Managment Development) Versenyképesség Kutató Központjaáltali ajánlások alapján a következő fogalmakban értelmezzük: vonzerő, kezdeményező-vállalkozói képesség, közelség (helyi gazdasági fókusz), globalitás (országos és nemzetközi szintű  gazdasági fókusz), erőforrások (települési adottságok), települési szintű eljárások (folyamatok),a helyi közösség által vallott domináns értékek, a közösség kockázatvállaló képessége.

A program alkalmazása során innovatív eszközöket, nemzetközileg ismert és elismert jól-léti-és menedzsmentfejlesztési modelleket alkalmazunk. A WelloSyst program alkalmazásával hozzá szeretnénk járulni a különböző fejlesztési programok és elképzelésekösszehangolásához, hatékonyságának növeléséhez. Hisszük, hogy az egyének, csoportok, szervezetek rendszerben történő fejlesztése által tudunk hatékonyságot növelni, ami a folyamat során mérhetővé és bizonyíthatóvá, válik. A települési/térségi problémákra célzottválaszokat tudunk adni a modell segítségével, mely a helyi szereplők bevonásával valósulhat meg. Munkánk során kiemelt szerepet kap az esélyegyenlőség megteremtése, amit tágan értelmezünk és többféle módon alkalmazunk.

Fejlesztő és koordináló munkánk során felbukkanó, a szervezetek teljesítményével éstranszparens működésével kapcsolatos problémák felhívták a figyelmet egy fejlesztendőterületre, amely települési szinten alapvető hatással van a szervezetek működésére(folyamataira), annak irányára és a hozzájuk kapcsolható teljesítménymutatókra, azazátlátható és követhető működésükre. Ez a terület pedig a települési szintű értékteremtési folyamat, amely az egyes szervezetek működését kapcsolja össze egy olyan láncolatba,melynek kimenete az egyes települések közösségeinek fenntartható működését és életvitelétsegíti elő.


A fejlesztési folyamat szektorközi és ágazati együttműködésére épül, az érintett személyek,helyi közösségek, intézmények (szociális, egészségügyi, köznevelési), az önkormányzat éscivil szervezetek közreműködésével. A célcsoport meghatározása a település adottságaihoz,problémáihoz és igényeihez igazodik.