Oldal kiválasztása

TÁMOP 1.4.3

„Illünk és beilleszkedünk”

143

A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) és a Civil Centrum Alapítvány (CICE) konzorciumban megvalósuló 5 szakaszból álló projektje. A kísérleti projekt fókuszában a LÁRKE részéről elsősorban a megváltozott munkaképességű emberek képességei, készségei és az ezeknek megfelelő munka összhangba hozása; az ő énképük munkavállalásra való alkalmassá tétele; valamint az illeszkedés (az egyén és képességei, az egyén és munkája) és a munka világába való beilleszkedés segítése áll.Az egyéni szükségletekre épülő képzéssorozatba 70 fő megváltozott munkaképességű résztvevőt bevonása lett tervbe véve, akik a projektidőszak alatt speciális tréningeken vesznek részt. Emellett OKJ-s képzések is vannak számukra szervezve, valamint a projektben résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy megszerzett tudásukat a gyakorlatban is kipróbálják.

Konzorciumi partnerként a CICE feladatai:

– a munkaadók érzékenyítése, felkészítése a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására,
– a támogató szakmai csoport hosszú távú együttműködésének megteremtése,
– a projekt kommunikációja, melynek központi eleme a szemléletváltozás elérése (elfogadás, sokszínűség a munkahelyeken).

Projekt költségvetés:

199.999.980,-Ft

A támogatás mértéke:

100%

Konzorciumi partnerek költség megoszlása:

LÁRKE: 179.972.980,-Ft
CICE: 20.027.000,-Ft

Időtartam:

18 projekt hónap

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2015.10.30.

Kulcsszavak:

képességfejlesztés, kutatás, kapcsolatépítés, szinergia.

Indikátorok:

Munkaerő piaci integrációt segítő kidolgozott módszer, eszköz: 6 db
Egyéni szükségletekre épülő tanácsadásban résztvevők száma: 60 fő
A képzést sikeresen befejezett hátrányos helyzetű emberek száma: 53 fő
Munkaerő-piaci képzésbe vontak száma: 70 fő
Munkáltató érzékenyítő képzésének száma: 20 db
Projektbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma: 70 fő

Célcsoportok:

10 fő megváltozott munkaképességű un. erőforrás díler (munkaerő piaci mentorként és coach).
60 fő megváltozott munkaképességű ember, speciális tréning és coaching alapú fejlesztésbe vonva.
A munkaadók. Felsőoktatási hallgatók és más önkéntesek (10 fő).
A székesfehérvári kistérség 62 ezer háztartása.

 

A projekt szolgáltatásai az álláskeresők számára

 

Kapcsolatfelvétel, bevonás, kapcsolattartás

A megváltozott munkaképességű emberek felkutatása, tájékoztatása a programról, az igénybe vehető szolgáltatásokról. Szolgáltatási szerződés megkötése a programba bevont személyekkel, rendszeres kapcsolattartás, időpontok egyeztetése, általános tájékoztatás.
A projektbe kerülés feltételei a bevonás idején:
− megváltozott munkaképesség
− 18 év feletti életkor
− aktív kor
− álláskereső vagy inaktív státus
− egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesül
− munkaerő-piaci programban nem vesz részt ( ha ESZA által támogatott programban szerzett szakmát, akkor a támogatása már legalább két éve megszűnt)

Felmérés és kiválasztás

A jelentkezők fizikai és egészségi állapotának valamint munkavállalási képességének, készségeinek, végzettségeinek, munkatapasztalatainak, munkavállalási elképzeléseinek felmérése.

Szociális felmérés:
az ügyfél szociális helyzetének, körülményeinek felmérése.

Pszichológiai felmérés:
elsősorban olyan eszközök alkalmazásával, melyek az ügyfél tanulási, munkavállalási készségeit, képességeit, motivációját tárják fel.
A felmérés során figyelembe vesszük a korábbi rehabilitációs folyamatokat és a szakértői véleményeket.

Egyéni fejlesztési terv elkészítése:
A projektbe bevont személyek részére egyéni fejlesztési terv készül, amely tartalmazza
− az elérendő célokat
− az ehhez szükséges megvalósítandó tevékenységeket, feladatokat
− valamint az ezekhez rendelt határidőket

Az egyéni fejlesztési terv elemei:
− munkaerő-piaci információnyújtás
− munkatanácsadás
− szociális tanácsadás
− rehabilitációs tanácsadás
− álláskeresési konzultáció
− munkaerő-piaci kompetenciafejlesztő tréningek
− munkakipróbálás támogatása coaching és mentorálás segítségével

 

Próbamunka, gyakorlati hely biztosítása az OKJ-s képzéshez kapcsolódóan

A projektbe bevont személyek elvárásainak, motivációinak, munkavégzési kompetenciáinak megfelelő munkáltatók felkutatása, a próbamunka és az OKJ-s képzéshez szorosan kapcsolódó gyakorlati hely biztosítása céljából.
Munkahelyi felkészítés a próbamunka illetve szakmai gyakorlat során
Munkahelyi beilleszkedés támogatása, munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges ismeretek elsajátításának segítése.
A munkahelyre való balesetmentes eljutás, a munkahelyi környezetben való biztonságos tájékozódás, közlekedés érdekében az elemi rehabilitációs szolgáltatások igénybevételének ajánlása.

 

Juttatások

A képzés teljes időtartama (10 illetve 11 hónap) alatt folyósított képzési támogatás: 77.000,- Ft/hó, amiből képzési hónaponként 61.600,- Ft kerül kifizetésre. A tanulmányok sikeres befejezését követően a képzési hónaponként visszatartott 15.400,- Ft-ot egy összegben fizetjük ki. A projekt résztvevőinek utazási költségtérítést, valamint hideg étkezést biztosítunk napi egy alkalommal.
Kompetenciafejlesztő képzések és szakmaszerzési lehetőség OKJ-s képzés keretében, térítésmentesen.
A képzés időtartama alatt az egészségbiztosítási jogviszony szünetel, az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség (6.810,- Ft/ hónap) a projekt résztvevőjét terheli.

 

Sajtó és média megjelenések

A projekt során készült sajtó és egyéb médiamegjelenéseket, beleértve a CICE által végzett „Különbözőségekből előnyt” szemléletváltoztató, attitűdformáló, érzékenyítő tréningről készült Facebook bejegyzéseket az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni:
Hivatkozás a Google Drive mappához

 

A projekt (TÁMOP-1.4.3-12/1-2013-0001) a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete és a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány együttműködésében, az Európai Unió támogatásával valósul meg. A kísérleti program célja az álláskereső képességeinek, készségeinek feltárása, fejlesztése, énképének munkavállalásra való alkalmassá tétele mentális támogatáson keresztül, a munka világába történő beilleszkedésének elősegítése.