Oldal kiválasztása

Diverzitás menedzsment fejlesztés

Különbözőségből előnyt!

A Civil Centrum Alapítványban hiszünk abban, hogy egy szervezet versenyelőnyét, társadalmi hatásának növekedését, dolgozóinak, önkénteseinek a különbözősége adja. A sokszínűség potenciálként való felismerése és annak értékként való kezelésének eredményeként társadalmi változásokat tud elindítani a szervezet, melynek hatása bizonyíthatóvá válik.

Részt kívánunk venni a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában, melyhez szervezetfejlesztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal tudunk hozzájárulni.
A diverzitásmenedzsment fejlesztések alatt mindazon humánpolitikai lépéseket értjük, melyek összességével a szervezet tagjaink különbözőségét nem problémaként, hanem sokkal inkább előnyként kezeljük, illetve hasznosítjuk.
A diverzitás témakörét feldolgozó, annak alapelveit és szakmai módszereit és technikáit bemutató, azt gyakorlatba átültethető humánfejlesztési programunkkal körbejárjuk a különböző társadalmi csoportok, azon belül pedig az egyének mindennapi életvitelével kapcsolatos sztereotípiákat. Ezen belül fókuszálunk a szervezetben és azt kitágítva a társadalmi színtereken tapasztalható diszkriminációra.

A fejlesztésünk kulcselemei:
– az emberi méltóság megőrzése és tiszteletben tartása
– kirekesztő kommunikáció átfordítása
– társadalmi sztereotípiák mögötti összefüggések megértése és lebontása
– esélyegyenlőségi politika- esélyegyenlőségi preambulum kidolgozása a vonatkozó nemzetközi
irányelvek figyelembevételével a vállalat szervezeti kultúrájára, stratégiájára és a helyi
települési ökoszisztéma specialitásához igazítva.
– diverzitás hatásainak megértése
– szervezetek diverzitásából fakadó erősségek optimális kihasználása
– diverzitásmenedzsment általános újraértelmezése
– érzékenyítő kampányok és rendezvények
Ahhoz, hogy a legteljesebb szervezeti környezetet lehessen kialakítani, minden munkafolyamat során szem előtt kell tartani a diverzitást. Fontos felismerni, hogy az emberekre egyénenként kell tekinteni, felismerni a lehetőségeit, és a közös tulajdonságokat, amelyek összekapcsolnak minket.

Módszereink:
– Kompetenciafejlesztés
– Szervezeti hálózatelemzés
– Szervezeti kultúra fejlesztés
– Kapcsolati rendszerek vizsgálata
– Az adott szervezet kultúrájába illeszkedő esélyegyenlőségi céges policy kidolgozása
– Társadalmi érzékenyítés és karakter-formálás (befogadó kultúra terjesztése)

Elérhetőség: diverson.development@gmail.com

Farnady Judit
+3630/270-4521