Oldal kiválasztása

A kiválóság útján!

Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszerében bronz fokozatot kapott a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány ( CICE )

Az elmúlt 3 évben Alapítványunk szakmai életében egyre erőteljesebb szerepet játszott a szolgáltatási kiválóság és a kiemelkedő teljesítmény elérése. Működésünkben nagy szerepe van az önértékelésnek szervezeti szinten. Küldetésünkhöz szorosan hozzá tartozik a fejlesztési projektek eredményeinek mérése.

Szervezetünk működésében nagy hagyományai vannak az önértékelésnek és a küldetésünkhözszorosan illeszkedő fejlesztési projektek eredményeinek mérése. 

Kiválóság Nagyköveteink

A CICE szorosabb szakértői körében három, Farnady Judit, Horváth Gergely és Huják Attila, tágabb körében több kiválósági nagykövet is van, akik folyamatosan biztosítják a kiemelkedő teljesítményhez kapcsolódó EFQM 2020 modell szakmai tartalmát. A székesfehérvári nagykövetek: a Kodolányi János Egyetemről Dr. Szabó Péter rektor, Dr. Kovács László oktatási rektor helyettes és Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér, Dr. Szépvölgyi Ákos (Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség), Nyeste Zsolt ( Grundfos ), valamint Kesztler Róbert (Lean Design Akadémia).

A Kiválóság Nagykövetek Klubját a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület hívta életre 4 évvel ezelőtt Magyarországon. A CICE Kiválóság Nagykövetei több éve tevékenykednek a szakmai hálózatban és terjesztik a Kiválóság kultúráját.

A Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer (NKER)az EFQM Modellre épülő, több szintű, szervezeti működést minősítő rendszer.

A Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszerben szerzett bronz fokozat nemcsak a jövőbeli fejlődés egy új kapuját nyitja meg alapítványunk előtt, hanem bizonyos értelemben összekapcsolja a múltbeli tevékenységeinket is egymással. A szervezetfejlesztéshez, a hálózatfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeinket az értékteremtés és az értékbiztosításszempontjából sajátos, szorosan egymásra épülő elméletekből és módszerekből álló rendszerbe helyezzük, melynek középpontjában az ember áll. Átfogó célunk az egyének és csoportokautonómiájának erősítése. Alapítványunk projektjeinek küldetését és az ahhoz kapcsolódó értékek rendszerét ezek a gondolatok vezérlik. Hiszünk a folyamatos fejlődésben, amit önmagukra és más szervezetek számára is kiterjesztünk.

Aktuálisan 3 nagyobb projektünk van:– WellOSyst – Társadalmi Innováció Székesfehérváron- reálisan elérhető jól-léti célok elérése- Diverz-on – Átfogó szervezeti diverzitásmenedzsment rendszer módszertani fejlesztése- EsélyKör-Székesfehérvári Fogyatékosügyi Szervezetek Hálózatának fejlesztése és működtetése

Mindegyik projektet átszövi a hálózatfejlesztés ökoszisztéma fókuszú módszertana, amelynek középpontjában az értékteremtőegyütt alkotó szervezeti és szervezeteken átívelő kapcsolódások vannak. Ezeket a folyamatokat többfázisú stratégia- és folyamatfejlesztésseltámogatjuk. 

A fejlesztési folyamatainkat több dimenzióban ültetjük a szervezetekbe:– Egyéni szinten kompetenciafejlesztésel, az együttműködés, a cselekvés és az alkotásélményét ébresztjük fel és erősítjük meg a szervezetek/közösségek tagjaiban, amelyet az egyéni jól-lét alappillérének tekintünk. ( HelloWork Akadémia )- Szervezeti szinten a szervezeti kultúrát alkotó értékek meghatározása mentén, a szervezeten belüli és a szervezetek közötti bizalmi kultúra megteremtéséért tevékenykedünk képzésekkel, egyéni tanácsadással és szervezeti folyamatok kialakításával, szakmai fejlesztésével. Ezen tevékenységeinket a szervezeti jól-létfókuszába helyezzük. ( Divers – on )- Helyi közösséget, vagy társadalmat megcélzó fejlesztéseink hálózatfejlesztésen alapuló társadalmi innovációs tevékenységek körébe tartoznak. Ezeket a tevékenységeket a települési jól-lét megteremtésének támogatásáért végezzük. ( EsélyKör, WellOSyst )

Alapítványunk tevékenységei, céljai, fejlesztő tevékenységei több ponton is kapcsolódnak azEFQM modell nemzetközi értékeihez, irányaihoz. Hisszük, hogy az erős társadalmi küldetés, az értékteremtés és az alulról szervezkedő innovációs tevékenységeink, a megújuló tudáspélda lehet más szervezetek számára. A széles körben megjelenő szakembereket, önkénteseksegítőinket elismerjük és biztatjuk munkájuk lelkes és szenvedélyes folytatására.

Nemzeti Kiválóság Díj székesfehérvári díjazottjai 2021-ben

Nemzeti Kiválóság Díj az EFQM Modell alapján a példaértékű és kimagasló szervezeti működést és eredményeket ismeri el. 2021. évi Nemzeti Kiválóság Díj átadó ünnepségen Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől vették át a székesfehérvári díjazottak az elismeréseket.

Kodolányi János Egyetem küldetésében egyszerre van jelen az oktatás, a kutatás és az innovációs szolgáltatások nyújtása, melyhez elengedhetetlen, hogy az intézmény vezetését a kreatív és innovatív szervezeti kultúra határozza meg. Az üzleti-piaci szemléletmód érvényesülése kapcsán rendkívül erős az önreflexió az üzleti partnerekkel és irányító hatóságokkal való együttműködéseik során.

Az intézmény minden szintjét meghatározza a társadalmi és regionális szerepvállalás.

Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt. teljes működését átjárja a TQM szemlélet, melynek köszönhetően üzleti kapcsolataik a bizalmon és a hosszútávú megelégedésen alapulnak. A Macher Zrt., többek között az egyetlen olyan magyar vállalkozás, amely már kétszer részesült a Nemzeti Minőség Díj elismerésben. 

A Civil Centrum Közhasznú Alapítványban elkötelezettek vagyunk a kiválóság kultúra terjesztéséért a lokális társadalmi és szakmai környezetben, ezzel is támogatjuk a helyi közösség életminőségének és boldogulásának fejlődését. A Nemzeti Kiválósági Elismerési Rendszerben kapott bronz fokozatú elismerésünk is erre inspirál bennünket.

Székesfehérvár, 2021-12-15

Farnady Judit​​​​​​ – ügyvezető, Kiválóság Nagykövet

Horváth Gergely – EFQM 2020 assessor, Kiválóság Nagykövet

​​​